Početna stranica

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Statut Muzeja

Statutarna odluka o izmjenama Statuta

 


 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

 

Početna stranica