Prirodoslovni muzej Metković

ZNANOST

Na ovome mjestu objavljivat ćemo znanstvene radove tematski vezane uz prirodoslovnu baštinu delte Neretve te tako formirati malu elektroničku knjižnicu. Zahvaljujemo svim autorima koji su nam ustupili svoje radove!

Nediljko Ževrnja, Dalibor Vladović, Josip Boban

VASKULARNA FLORA DELTE NERETVE

Ovaj pregledni rad plod je višegodišnje suradnje Prirodoslovnog muzeja Metković i Prirodoslovnog muzeja u Splitu. Nastojalo se na jednom mjestu objedini što više poznatih podataka o delti Neretve i njenoj vaskularnoj flori koji će svim istraživačima i posjetiteljima ovog kraja i Prirodoslovnoga muzeja olakšati pronalaženje podataka nužnih za bolje snalaženje i otkrivanje neslućenog prirodoslovnog bogatstva ovog područja.

U radu su izneseni podatci o delti Neretve (zemljopisni položaj i postanak delte, geomorfologija delte, krajobraz, klimatski i hidrološki uvjeti, istraživanje flore i vegetacije delte te zaštita prirode u delti), pregled najznačajnijih botaničara delte Neretve s kratkim biografijama te bibliografija, odnosno prilozi o vaskularnoj flori delte. Zabilježeni prilozi objavljeni su u domaćim i stranim publikacijama, a navedeni su po prvom autoru. Uz pojedine naslove upisan je link na kojem se može pregledati članak ili publikacija u pdf formatu.