Prirodoslovni muzej Metković

POVIJEST

Osnivanje Ornitološke zbirke koja je temelj ovog muzejskog postava – ostavština Rucner

Ujesen 1947. godine ornitolog Dragutin Rucner prvi put dolazi u dolinu rijeke Neretve i susreće se s članovima Lovačkog društva iz Metkovića. Iz zajedničke ljubavi prema pticama rađa se ideja o osnivanju Ornitološke zbirke koja bi javnosti prikazala bogatstvo ptičjeg svijeta donjeg toka rijeke. Lovačko društvo je osiguralo sredstva potrebna za istraživanje ornitofaune, a zauzvrat su izrađivani preparati za zbirku. Višegodišnje istraživanje raznolikosti i biologije ptica donjeg toka rijeke Neretve provedeno je u svim godišnjim dobima od 1948. do 1953. godine. Dragutin Rucner razdijelio je područje istraživanja na staništa i u svakom staništu bilježio ptičje vrste na gniježđenju. Ornitološka zbirka u Metkoviću za javnost je otvorena 1952. godine u prostorijama Lovačkoga društva i sastojala se od 240 preparata ptica. Rezultate svojih istraživanja Rucner je objavio u radovima: Ptice doline Neretve, Novi podaci za poznavanje ornitofaune Donje Neretve, Nadopuna poznavanju ornitofaune Donje Neretve, Nadopuna poznavanju ptica doline Neretve (III) i O životu ptica u dolini Neretve. Od svog prvog posjeta 1947. godine Dragutin Rucner pohodio je dolinu Neretve tijekom cijeloga života, vezan uz nju pticama i ljudima.