Prirodoslovni muzej Metković

STALNI POSTAV | IZLOŽBE | RADIONICE | POVIJEST

Prirodoslovni muzej Metković

20350 Metković, Ulica Kralja Zvonimira

Tel: + 385 20 690 673; e-mail: muzej@pmm.hr

RADNO VRIJEME / OPENED

ponedjeljak - subota / Monday - Saturday 9:00 - 19:00

nedjelja / Sunday 9:00 - 14:00
 

STALNI POSTAV

Prva cjelina prve sobe posvećena je utemeljitelju Ornitološke zbirke Metković - Dragutinu Rucneru, a predstavlja temelj stalnog postava muzeja. Uz Rucnerov kutak vezana je i podna karta neretvanskog područja te multimedijalni prikaz pet odabranih lokaliteta s avionskim snimcima i vertikalnim presjekom staništa te vrstama u svakom dijelu presjeka. Geološke i biospeleološke specifičnosti delte rijeke Neretve prikazane su staklenim panelima, a petrografija je vizualizirana uzorcima kamena iz lokalnih kamenoloma.

Kroz drugu, treću i četvrtu sobu protežu se trodimenzionalni prikazi vodenih i kopnenih staništa delte rijeke Neretve - od močvare, tršćaka i kanala, longitudinalnog vodenog toka rijeke, kamenjara i točila, šumskih staništa pa do antropogeno uvjetovanih naselja i poljoprivrednih površina. Dioramski prikazi završavaju 'aerodromskom' scenom selidba ptica te scenama zimovanja u vodenim i kopnenim staništima. Popraćeni su video materijalom ponašanja životinja u specifičnom staništu, zvukovima glasanja ptica i vodozemaca, multimedijalnim prikazom bioraznolikosti staništa kao i raznovrsnošću kukaca, puževa i školjkaša u vodenim i kopnenim staništima delte rijeke Neretve. Iz treće sobe izlazi se u vrt Muzeja koji u autohtonoj vegetaciji pruža dom pticama i kukcima u kućicama za ptice i hotelu za kukce.

Peta soba započinje vitrinskim prikazom gnjuraca i pataka, a posvećena je aktivnoj zaštiti i očuvanju biološke raznolikosti ovoga područja, osvješćivanju realnih ugroza komercijalnog korištenja prirode te interaktivnim kutkom u kojem se naglašava važnost sustavnog promatranja ptica te svrhe prstenovanja. Postav završava atraktivnim kratkometražnim filmovima te pitalicama za djecu.